Zjazdy i obozy

Bardzo wyjątkowym wydarzeniem mającym cechy zjazdu Polarisu była nadzwyczajna zbiórka większości aktywnych koordynatorów, kandydatów i wolontariuszy Polarisu w Sopotni Wielkiej z okazji wizyty astronauty George’a Zamka. To niebywałe i jedyne takie w historii Polarisu spotkanie, miało miejsce 21 listopada 2008r., a sam zjazd ustalił widełki czasu wokół tej daty (20-23.11.2008r.). 14 koordynatorów i współpracowników Polarisu, ponad setka gości oraz dwa razy tyle mieszkańców i młodzieży z okolicznych miejscowości, to wynik końcowy hucznego zjazdu jesieni 2008. Impreza szykowana była ponad miesiąc wcześniej, a do jej wsparcia przyłączyło się nie tylko kilkadziesiąt osób fizycznych, ale i liczne firmy, przedsiębiorstwa produkcyjne, samorządy, czy też fundacje i stowarzyszenia. 

 

Flagowym zjazdem Polarisu w 2008 roku było niewątpliwie MULTIASTRO 2008 będące kontynuatorem wieloletniej serii spotkań miłośników astronomii i nauk pokrewnych z całej Polski w Sopotni Wielkiej. Przypadło ono na okres od 04 do 10 sierpnia 2008r. i odnotowało udział ponad 30 zainteresowanych ww. tematami. Tegoroczną ideą zjazdu była multi-oferta związana z astronomią, gdyż do dyspozycji uczestników były nie tylko takie atrakcje jak stacja ASTROMETEO, moduł YSS, Mobilne Obserwatorium czy makieta – planetarium, ale również cykl warsztatów zewnętrznych i działań związanych z obserwacjami nieba. 

 

 

 

Na 30 czerwca 2008r. przypadł początek kolejnego, ale już wakacyjnego i roboczego zarazem zjazdu wolontariuszy i astro-koordynatorów (LSA 2008) w Sopotni Wielkiej, który trwał z przerwami aż do późnych miesięcy jesiennych, z widoczną kulminacją w okresie lipiec-sierpień 2008. Podczas wielodniowych zajęć i prac ogólnych związanych z przygotowaniem zaplecza technicznego Polarisu do działań popularyzacyjnych oraz szeregiem warsztatów naukowych dla młodzieży, znalazł się również czas na trochę odpoczynku i relaksu w górskich klimatach. Łącznie w okresie od 30 czerwca do końca sierpnia 2008r., swoją obecność zarejestrowało ponad 30 koordynatorów i współpracowników. Dzięki tym działaniom przygotowano m.in. warunki do realizacji projektów młodzieżowych, działań obserwacyjnych, odświeżono kompleks dydaktyczny Polarisu oraz przygotowano bazę do najważniejszego w roku astro-zjazdu.

W dniach 01-03.05.2008r. w Sopotni Wielkiej odbył się IV zjazd działów tematycznych oraz tzw. Majówka Polarisu. Najważniejszym wydarzeniem w trakcie jego trwania było Walne Zebranie członków Stowarzyszenia POLARIS – OPP, ale i tradycyjnie jak przystało na wiosenny zjazd nie zabrakło również kilku wolnych chwil na rozrywkę. Długi wieczór wyborczy (związany z wygaśnięciem 4-letniej kadencji dotychczasowych władz Polarisu) oraz lista nowych uchwał, projektów, odznaczeń i tytułów, przebiegła przy szeroko zastawionym regionalnymi potrawami stole konferencyjnym. Po sporządzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów, 12 osobowa grupa koordynatorów i współpracowników udała się na sesję filmową. Niestety pogoda w tych dniach nie dopisała na tyle, aby przeprowadzić obserwacje astronomiczne, więc niebo obserwowane było z orbity na pokładzie modułu YSS.

W dniach 25.01 - 03.02.2008r. w Sopotni Wielkiej odbył się zjazd z okazji ferii zimowych woj. śląskiego. Tematem przewodnim spotkania 8 osobowej grupy koordynatorów Polarisu było przede wszystkim prowadzenie działań promocyjnych na temat ciemnego nieba i astroturystyki oraz zajęcia na pokładzie Youth Space Station. W trakcie zimowych warsztatów odbyły się również kosmiczne “misje załóg młodzieżowych” z harmonogramu kończącego się projektu Goursat, zawody w ramach konkursu AFT2 oraz odsłonięcie nowej, objazdowej galerii Polarisu. Działaniami zainteresowały się regionalne media co zaowocowało nowymi publikacjami.