Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia POLARIS - OPP z dn. 07.08.2021r., składki członkowskie na okres 2021/2022 rok wynoszą 20zł. za miesiąc od osoby, za wyjątkiem członków wspierających i honorowych. 
 
Z uwagi na czas pandemii, apelujemy o regularne dokonywanie wpłat tzw. stałym przelewem bankowym na poniższy numer konta:
 
Stowarzyszenie POLARIS - OPP
Millennium Bank S.A. - 02 1160 2202 0000 0000 2853 5258
 
Zgodnie ze Statutem POLARIS-OPP składki członkowskie nie pobiera się od członków honorowych oraz na podstawie decyzji Walnego Zebrania, a także od osób, które otrzymały Tytuł Polarisowca Roku w roku następnym.
 
Dłuższy termin spłaty lub częściowe umorzenie przysługuje również członkom poniżej 16-go roku życia, uczniom i studentom, jeśli złożą pisemny wniosek z uzasadnieniem do Zarządu Stowarzyszenia i zostanie on rozpatrzony pozytywnie. 
 
Zaleganie z opłatą składki członkowskiej bez podania powodu przez okres dłuższy niż 1 rok, powoduje zawieszenie praw członkowskich na podstawie decyzji Zarządu POLARIS-OPP. Brak uregulowanych składek członkowskich uniemożliwia w wielu przypadkach skorzystanie z licznych przywilejów i ulg określonych w Ofercie członkowskiej w tym bezpłatnego zakwaterowania w siedzibie POLARIS-OPP czy też otrzymania dodatku członkowskiego do wynagrodzeń.