Stowarzyszenie POLARIS-OPP z siedzibą w Sopotni Wielkiej 174, w związku z realizacją operacji w ramach poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objęte PROW na lata 2014-2020  pn. „Adaptacja wielofunkcyjnego poddasza Zespołu Szkół nr 4 w Sopotni Wielkiej przy Obserwatorium Astronomicznym.”, informuje o możliwości składania ofert  na roboty budowlane wg specyfikacji zamieszczonej poniżej.
 
Nabór zakończony. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Zakład Budowlano-Montażowy PROBUD Sp. z o.o.
 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych zgodnie z projektem (Załącznik nr 7 ) oraz przedmiarem robót zawartym w Załącznikach nr 1 oraz nr 2.
 
Pełna treść zapytania ofertowego nr Ż-Vel/01/2017 zamieszczona jest na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem: https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/ (ID ogłoszenia: 149/04/12/2017) oraz dostępna w poniższym pliku PDF:
 
 

 
 
 
Załączniki do zapytania:

Załącznik nr 1 – przedmiar roboty budowlane i instalacje sanitarne.


  
Załącznik nr 2 – przedmiar instalacje elektryczne.  
Załącznik nr 3 – wzór formularza ofertowego.  
Załącznik nr 4 - oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.  
 Załącznik nr 5 - oświadczenie Oferenta dotyczące braku powiązań.  
Załącznik nr 6 – wzór umowy z Wykonawcą.  
Załącznik nr 7 –  rysunki budowlane i pozostała dokumentacja techniczno-opisowa (projekt budowlany).