Na 15 marca 1994r. datuje się pierwszą sesję astronomiczną, zarejestrowaną w ówczesnych Dziennikach Obserwacyjnych KDONN "Orion", a później Sopotniańskiego Klubu Astronomicznego "Polaris". Także wtedy pojawiają się pierwsze wzmianki o działalności nieoficjalnego jeszcze, ale już zgłoszonego do urzędu gminy koła pasjonatów w Sopotni Wielkiej pod numerem budynku 174, a więc i dzisiejszej siedziby, która wówczas pełniła rolę garażu... Natomiast w okresie wakacji trzech nastolatków prowadziło pierwsze obserwacje nocnego nieba, podziwiając po prostu "spadające gwiazdy". Na wiosnę 1995r. zakupiono natomiast pierwszy, "duży" na ówczesne możliwości teleskop - 150mm reflektor lokalnej firmy z Żywiecczyzny. Tak zaczyna się historia działalności dzisiejszego Stowarzyszenia POLARIS-OPP, które wraz z marcem 2015r. inauguruje już trzecią dekadę funkcjonowania...

 

Rewers dziennikowy z początków działalności naszej organizacji zawiera wpis z 15 marca 1994r., który dotyczy najstarszej obserwacji astronomicznej, jaka została dotąd odnaleziona w archiwach piśmiennych. Co ciekawe, była to sesja słoneczna poświęcona zliczeniu plam widocznych na powierzchni Dziennej Gwiazdy, a nie jak się uważało do niedawna - obserwacja nocna, choć i te były prowadzone już znacznie wcześniej (1992r.) zupełnie amatorsko, ale za to przy pomocy wojskowej lornetki 3x60 z okresu II wojny światowej (do dziś w zasobach POLARIS-OPP). Ciekawostką jest również samo miejsce obserwacji - odnotowaną, marcową obserwację wykonano z terenu Sosnowca. Zachował się również rysunek z obliczeniami położenia plam na tarczy Słońca, choć nie ma pewności czy akurat dotyczył tej samej obserwacji. 

 

 

Wraz z rozpoczęciem III dekady działalności naszej organizacji oraz trwającymi właśnie pracami porządkowymi części strychowej siedziby POLARIS-OPP, jak na zawołanie udało się natrafić na kilka pamiątkowy zdjęć z okresu tworzenia się pierwszych struktur członkowskich ówczesnego Klubu Polaris. Oczywiście większość zdjęć odwołuje się do sesji astronomicznych, których "lwia część" poświęcona jednak była nocnym, wizualnym obserwacjom meteorów na łóżkach polowych. Te pomimo upływu lat praktycznie nie uległy zmianom... Oczywiście nie licząc pogarszających się jednak warunków w skali Bortle'a.

 

Niestety ze względu na jakość fotografii tylko nieliczne nadają się do prezentacji, ale mimo to być może ktoś jednak rozpozna obecnych miłośników astronomii i nauk pokrewnych stanowiących nadal poczet naszej organizacji?

 

 

 

W ramach kończących się obchodów 20-lecia działalności Stowarzyszenia POLARIS - OPP, w marcu 2015r. otwarte zostanie Obserwatorium Astronomiczne na dachu miejscowego Zespołu Szkół nr 4. Do udziału w uroczystości zapraszamy serdecznie zarówno obecnych jak i byłych już członków oraz działaczy Polarisu.