Miejsca Obserwacyjne (M/O) to wyznaczane przez Zarząd Stowarzyszenia POLARIS - OPP na wniosek obserwatorów, wszelkiego rodzaju punkty, stanowiska, budynki, grunty lub inne nieruchomości, gdzie zarówno członkowie ww. organizacji jak i osoby niezrzeszone przeprowadziły co najmniej 3 sesje obserwacyjne zarejestrowane w archiwum CSO.

Właścicielowi nieruchomości, na której wyznaczone zostało Miejsce Obserwacyjne POLARIS-OPP, przysługuje ustawowe zwolnienie z podatku od nieruchomości, o ile zawarta została umowa bezpłatnego użyczenia tego miejsca oraz prowadzone są systematyczne obserwacje zarejestrowane w archiwum CSO.

Należy pamiętać, że wymiar miejsca oraz jego dobór pozostawia się obserwatorom zgłaszającym wniosek o rejestrację. Obszar objęty Miejscem Obserwacyjnym musi być zgodny z faktycznie użytkowaną powierzchnią do tego celu. 

 

Poniżej publikujemy aktualny, ogólny wykaz Miejsc Obserwacyjnych:

 

 

 

Nr M/O

Adres

Własność

Opis

M/O-1

Sopotnia Wielka 174

34-340 Jeleśnia

(GPS: 49°35'29"N, 19°17'45"E)

prywatna

plac przed siedzibą POLARIS-OPP, teren płaski, podłoże betonowe / asfaltowe, stanowisko o pow. ~3x5m ogrodzone lub otwarte. Miejsce objęte programem ochrony ciemnego nieba - obszar CN-001+.

M/O-2

Sopotnia Wielka,

34-340 Jeleśnia

prywatna / publiczna

pola oraz polna droga na wzgórzu „Groń”, nachylenie ~50o, podłoże naturalne, wilgotność mała, stanowisko o pow. ~20x50m, wolno dostępne - obszar CN-001.

M/O-3

Sopotnia Wielka,

34-340 Jeleśnia

(GPS: 49°35'27"N, 19°17'52"E)

prywatna

łąki i pola w obszarze „Na borach”, nachylenie ~5o, podłoże naturalne, wilgotność bardzo duża, stanowisko o pow. ~40x100m, wolno dostępne. Miejsce objęte programem ochrony ciemnego nieba - obszar CN-001.

M/O-4

Sopotnia Wielka

34-340 Jeleśnia

prywatna

działka w obszarze „Zapotok”– teren zielony, podłoże naturalne, wilgotność duża, teren płaski, stanowisko o pow. ~3x20m, ogrodzone, zlokalizowane nieopodal stacji ASTROMETEO. Miejsce objęte programem ochrony ciemnego nieba - obszar CN-001

 

M/O-5

 

(wykreślone)

(wykreślone)

(wykreślone)

M/O-6

Sopotnia Wielka,

34-340 Jeleśnia

prywatna / publiczna

miejsce dwustanowiskowe: północne –pola, łąki, polne drogi nad cmentarzem i koło kościoła, podłoże naturalne, nachylenie zmienne od ~3o do 30o, wilgotność mała, stanowisko o pow. ~20x100m, wolno dostępne - obszar CN-001.

południowe – pola, łąki, droga asfaltowa „pod Wodociągiem”, podłoże naturalne/ asfaltowe, nachylenie zmienne ~3o- 40o, wilgotność bardzo duża (sąsiedztwo potoku „Pierlaków”), stanowisko o pow. ~20x30m, wolno dostępne - obszar CN-001.

M/O-7

Sopotnia Wielka,

34-340 Jeleśnia

prywatna / publiczna

pola, łąki i drogi w centralny obszarze dolnej Sopotni Wielkiej między obszarem „Stara wieś” i „Kamieniec”, podłoże naturalne / asfaltowe, nachylenie od 0o do ~ 20o, wilgotność zmienna, stanowisko o pow. 200x500m, wolno dostępne. Miejsce objęte programem ochrony ciemnego nieba - obszar CN-001.

M/O-8

Sopotnia Wielka,

34-340 Jeleśnia

(GPS: 49°35'23"N, 19°18'02"E)

prywatna / publiczna

pola, łąki i polne drogi nieopodal dawnego sklepu  R.Ciućka, podłoże naturalne (w 2009 roku rozpoczęta budowa boiska szkolnego), nachylenie od ~0o do 10o, wilgotność bardzo duża i duża, stanowisko o pow. 100x50m, wolno dostępne. Miejsce objęte programem ochrony ciemnego nieba - obszar CN-001.

M/O-9

41-206 Sosnowiec,

ul. Reymonta 31

prywatna

balkon wnękowy w bloku na I piętrze, mieszkanie prywatne, kierunek południowy, nachylenie ~0o, podłoże betonowe, wilgotność mała, stanowisko o pow. ~40x120cm, z barierką.

M/O-10

(wykreślone)

(wykreślone)

(wykreślone)

M/O-11

(wykreślone)

(wykreślone)

(wykreślone)

M/O-12

(wykreślone)

(wykreślone)

(wykreślone)

M/O-13

Sopotnia Wielka 174

34-340 Jeleśnia

prywatna

balkon zewnętrzny w kształcie litery L w budynku na półpiętrze, kierunek wschód i południe (również na zachód i północny wschód), nachylenie ~0o, podłoże betonowe, wilgotność mała, stanowisko o pow. 1,50x10m z barierką. Miejsce objęte programem ochrony ciemnego nieba - obszar CN-001.

M/O-14

(wykreślone)

(wykreślone)

(wykreślone)

M/O-15

Sopotnia Wielka 174

34-340 Jeleśnia

prywatna

poletko koło studni na obszarze „Zapotok”, działka / teren zielony, podłoże naturalne, nachylenie ~2o, wilgotność średnia, stanowisko o pow. ~3x5m, ogrodzone. Miejsce objęte programem ochrony ciemnego nieba - obszar CN-001.

M/O-16

(wykreślone)

(wykreślone)

(wykreślone)

M/O-17

Grodziec k. Będzina

(GPS: 50°20'15"N, 19°04'33"E) 

nie ustalono

pola i polna droga na południowym stoku  wzgórza "św. Doroty",  podłoże naturalne, nachylenie zmienne od ~5o do ~30o, wilgotność nie znana, stanowisko o pow. 100x60m. wolno dostępne.

M/O-18

Sopotnia Wielka 174,

34-340 Jeleśnia

prywatna

balkon zewnętrzny w budynku na I piętrze (nad M/O-1), kierunek zachód, nachylenie ~0o, podłoże betonowe, wilgotność mała, stanowisko o pow. ~0,70x3m z barierką. Miejsce objęte programem ochrony ciemnego nieba - obszar CN-001.

M/O-19

(wykreślone)

(wykreślone)

(wykreślone)

M/O-20

Krzyżowa,

34-340 Jeleśnia

(GPS: 49°35'54"N, 19°18'30"E)

prywatna / publiczna

pola, łąki, polne drogi i droga asfaltowa na wzgórzu "Krzyżowski Groń",

podłoże naturalne / asfaltowe, nachylenie od ~ 5o do ~50o, wilgotność mała, stanowisko o pow. 100x200m, wolno dostępne.

M/O-21

Sopotnia Wielka 174

34-340 Jeleśnia

prywatna

okno obserwacyjne w budynku na I piętrze (obszar „Zapotok”), kierunek wschód, rozmiar okna 1,80x1,20m. Miejsce objęte programem ochrony ciemnego nieba - obszar CN-001.

M/O-22

41-206 Sosnowiec,

ul. Reymonta 31

prywatna

okno obserwacyjne w bloku na I piętrze, mieszkanie prywatne, kierunek północ i północny wschód, rozmiar okna 2x1,80m.

M/O-23

44-200 Rybnik,

ul. Kościuszki 22

prywatna

okno obserwacyjne w bloku na II piętrze, mieszkanie prywatne, kierunek nieokreślony, rozmiar okna nieokreślony.

M/O-24

(wykreślone)

(wykreślone)

(wykreślone)

M/O-25

(wykreślone)

(wykreślone)

(wykreślone)

M/O-26

44-246 Palowice.

ul. Wiejska 1

prywatna

teren zielony, podjazd betonowy oraz dach budynku gospodarczego, podłoże naturalne /betonowe / drewniane, nachylenie od ~0o do ~5o, wilgotność zmienna, stanowisko o łącznej pow. ~10x25m. ogrodzone na jednej posesji. Miejsce objęte programem ochrony ciemnego nieba - obszar CN-002.

M/O-27

(wykreślone)

(wykreślone)

(wykreślone).

M/O-28

(wykreślone)

(wykreślone)

(wykreślone)

M/O-29

Strzyżowice k. Psar

(GPS: 50°23'38"N, 19°04'15"E)

nie ustalono

pola i droga polna wokół tzw. wzgórza  „Silos”, podłoże naturalne, nachylenie od ~10o do ~45°, wilgotność mała, stanowisko o pow. 20x70m, wolno dostępne.

M/O-30

(wykreślone)

(wykreślone)

(wykreślone)

 

 M/O-31

 

działka nr 3492

w Sopotni Wielkiej

34-340 Jeleśnia

 prywatna  plac przed siedzibą POLARIS-OPP po drugiej stronie ulicy – tzw. parking, ogrodzony z dwoma bramami wjazdowymi, podłoże naturalne, częściowo utwardzone, nachylenie ~0o do ~2o, wilgotność duża i bardzo duża, stanowisko o łącznej pow. ~7m x 25m., Miejsce objęte programem ochrony ciemnego nieba - obszar CN-001+.
 

 M/O-32

 kopuła Obserwatorium Astronomicznego na ZS nr 4 w Sopotni Wielkiej 298
34-340 Jeleśnia
 publiczna  kopuła obserwatorium astronomicznego o śr. 3.2m. z teleskopem stacjonarnym zlokalizowana na dachu szkoły w Sopotni Wielkiej, osobne wejście, wspólna klatka schodowa. Miejsce objęte programem ochrony ciemnego nieba - obszar CN-001+.
 

 M/O-33

 32-608 Osiek,
ul. Grójecka 19
 prywatna  działka z podłożem trawiastym wraz z podjazdem betonowym z przeznaczeniem na obserwacje teleskopowe i wizualne oraz popularyzatorskie, nachylenie 0st., stanowisko o pow. 2563m2, wilgotność nieustalona.


 Wniosek o rejestrację Miejsca Obserwacyjnego POLARIS-OPP: