Po długich oczekiwaniach i wielu próbach dostosowania dotychczasowych form zapisu obserwacji astronomicznych w Stowarzyszeniu POLARIS - OPP do wersji elektronicznej, mamy przyjemność ogłosić  otwarcie aplikacji internetowej o nazwie e-CSO. Jej przeznaczenie to przede wszystkim możliwość rejestrowania prowadzonych sesji obserwacyjnych (zarówno indywidualnych jak i zespołowych) oraz archiwizacja dotychczasowych zapisów tego typu, wykonanych na przestrzeni ostatnich 17 lat przez osoby zrzeszone w naszej organizacji.

 

 

 

 

Nazwa e-CSO wywodzi się od stosowanego jeszcze na samym początku działalności, skrótu "Czarna Skrzynka Obserwacyjna", której wprowadzenie uchwalił jeden z pierwszych składów Zarządu ówczesnego klubu astronomicznego w Sopotni Wielkiej. Już wtedy młodociani obserwatorzy wybierający się na nocne obserwacje w terenie otwartym, zdawali sobie sprawę z różnych niebezpieczeństw czyhających w trakcie tego typu wypraw. CSO wprowadzono więc z rozsądku, aby zapisywać, nagrywać lub utrwalać sytuacje i zdarzenia,  z których można było później wyciągać wnioski i uczyć się na błędach. Z czasem jednak raporty te stały się doskonałym materiałem sprawozdawczym i statystycznym. Od 2001 roku rolę CSO pełniły cztery rodzaje tzw. rejestratorów:

 

  • CSO1 - czyli najprostszy raport pisemny,
  • CSO2 - najczęściej stosowany (również do dzisiaj) zapis w formie relacji audio na dyktafonie,
  • CSO3 - utrwalany wyłącznie w wersji fotograficznej podczas sesji,
  • CSO4 - stanowiący najwyższą formę relacji obserwacyjnych, czyli nagrania video.  

 

Podział ten zachował się do dzisiaj, jednak wraz z idącym postępem i cyfryzacją każdej sfery działalności, także i tutaj poczyniły się nieuchronne zmiany. W trakcie przeszło 15 lat działalności naszej organizacji, blisko setka zrzeszonych obserwatorów wykonała kilkadziesiąt tysięcy różnego typu obserwacji. Duża ich część została utrwalona w oficjalnych wykazach zwanych po prostu Dziennikami Obserwacyjnymi POLARIS-OPP. Niestety przytłaczająca ilość schodzących z czasem materiałów, raportów, czy formularzy obserwacyjnych z kilkunastu działów tematycznych, wytworzyła ogromne zaległości. Większość tych śladów flagowej działalności naszego Stowarzyszenia została skatalogowana w postaci pisemnych wykazów lub złożona w szafach i magazynach znajdujących się zarówno w siedzibie jak i zasobach prywatnych obserwatorów POLARIS-OPP. Niestety minęły już czasy ręcznego wprowadzania wpisów i nadawania numerów w Dziennikach Obserwacyjnych, więc odpowiedzią na tą sytuację jest właśnie aplikacja e-CSO. 

 

                         

 

Do wypełniania elektronicznych wpisów dziennikowych upoważnieni są koordynatorzy i aktualni członkowie Stowarzyszenia POLARIS - OPP. Aby móc tworzyć i edytować formularze, należy się najpierw zalogować do głównego panelu strony polaris.org.pl i kliknąć ikonę programu e-CSO. Loginy i hasła są przydzielane przez Zarząd wraz z przyjęciem w poczet członków naszej organizacji.

 

Życzymy więc pogodnego nieba i wielu udanych obserwacji!