Od 3 kwietnia 2016r. rusza nowy projekt pt. "Vulpecula", realizowany przez naszą organizację na terenie Sopotni Wielkiej i okolic, ale adresowany do szerokiego grona odbiorców m.in. za sprawą palety działań popularyzatorskich związanych z astronomią. Projekt całoroczny został wsparty m.in. ze środków Gminy Jeleśnia oraz kilku sponsorów prywatnych i branżowych współpracujących z naszą organizacją. Praca z dziećmi i młodzieżą stała się już tradycją i leży u podstaw początków funkcjonowania Stowarzyszenia POLARIS - OPP, które w marcu 2016r. obchodzi jubileusz 22 lat działalności. Od tego czasu zmieniły się jednak możliwości form popularyzowania nauk ścisłych związanych z szeroko pojętym kosmosem, dzięki czemu dysponujemy takimi atrakcjami jak wnętrzem modelu Stacji Kosmicznej ISS, makietą dydaktyczną ochrony ciemnego nieba czy kopułą Obserwatorium Astronomicznego. Wszystko to posłuży do jeszcze lepszego poszerzania horyzontów myślowych i aktywizacji postaw młodego pokolenia właśnie w ramach projektu Vulpecula...
 

 

Projekt Vulpecula (łac. lis – nazwa gwiazdozbioru Liska – Vul), to zadanie oparte o sprawdzone, coroczne metody aktywizacji społecznej młodzieżowego środowiska lokalnego z Sopotni Wielkiej i okolic, polegające na organizowaniu szeregu spotkań i warsztatów naukowych z zakresu astronomii, astronautyki, fizyki, ekologii nocy, modelarstwa czy informatyki i robotyki oraz wielu innych dziedzin. Zajęcia będą organizowane przez wolontariuszy i członków Stowarzyszenia POLARIS – OPP, będących koordynatorami działów tematycznych tejże organizacji, a odbywać się będą w pomieszczeniach pełniących rolę świetlicy wiejskiej jak sala konferencyjna, stacja kosmiczna YSS, makieta Sopotni Wielkiej 2050 czy warsztatownia i modelarnia.

 

Część zajęć wieczorno-nocnych odbywać się będzie na obiekcie szkolnym, w postaci Obserwatorium Astronomicznego na dachu ZS nr 4 w Sopotni Wielkiej, a także planuje się przeprowadzenie wycieczki edukacyjnej do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Podobnie jak co roku, odbędzie się także Festiwal Ciemnego Nieba, a więc pokazy astronomiczne w połączeniu z prelekcjami i muzyką pod gwiazdami w plenerze.

 

Projekt ten nie bez powodu został nazwany Vulpecula, aby młodzież w nim uczestnicząca z postaw biernych i defaworyzowanych, stała się w życiu sprytna jak lis i choć gwiazdozbiór ten wprowadzony na niebo przez polskiego astronoma Jana Heweliusza nie jest zbyt duży, odgrywa w astronomii istotne znaczenie.

 

Grafik spotkań i warsztatów projektowych dostępny będzie na stronie głównej www.polaris.org.pl  wraz z rozpoczęciem projektu. Udział mieszkańców z terenu gminy Jeleśnia jest bezpłatny. Zgłoszenia można dokonywać za pośrednictwem adresów e-mail dostępnych na podstronie Kontakt lub osobiście w siedzibie naszej organizacji.

 

Przykładowe warsztaty z ubiegłych lat: