Aktualne projekty


Projekt:
"Dark Sky Community"
 

Dane z Sopotni Wielkiej.

Działania z 2019 roku


Projekt:
"Sferyczny ogród badawczy"
 

Warto wiedzieć

Członkowie Stowarzyszenia POLARIS - OPP otrzymują zwrot kosztów podróży publicznymi środkami transportu oraz ubezpieczenie NNW w trakcie działań wolontarystycznych.Projekty
Stowarzyszenie POLARIS - OPP na podstawie §6 pkt. i) Statutu, realizuje bądź wspiera projekty dotacyjne finansowane przez zewnętrzne instytucje grantodawcze. Od 2001 obowiązuje w tym względzie wewnętrzna sygnatura nazw, wg. której uszeregowano niniejszą podstronę.  Pierwsza seria projektów oznaczana była nazwami gwiazd w układzie alfabetycznym, druga posiada imiona planetoid, trzecia to łacińskie nazwy gwiazdozbiorów. Brakująca litera w wykazie oznacza, że napisany projekt nie otrzymał dofinansowania w konkursach dotacyjnych. Poniższa lista zawiera wyłącznie projekty zrealizowane. Każdy, niżej przedstawiony projekt prowadzony był w oparciu o umowę finansową, posiada swój właściwy tytuł, wyodrębnione księgowanie, informacje o grantodawcy oraz  terminy, w których był realizowany. 
 
Więcej informacji na temat konkretnego projektu można uzyskać już bezpośrednio poprzez Kontakt z nami.
 
 

Specyfika projektów dotacyjnych prowadzonych lub pilotowanych przez Stowarzyszenie POLARIS – OPP od 2002 roku do nadal (wg dat):

 

 Sygnatura
 Tytuł
 Okres realizacji
     
 ACU  "Analizy rojów meteorowych
prowadzone przez młodzież defaworyzowaną"
  od maja do listopada 2002r.
     
 DEN  "Razem do gwiazd"
  od lipca 2002 do lutego 2003r.
     
 NAV1  "Wiejski ogródek - zamiast warzyw,
wiedza meteorologiczna"
  od stycznia do maja 2004r.
     
 FOM  "Poznajmy się przez gwiazdy"
  od lutego do września 2005r.
     
 THU1 "Mobilne Obserwatorium"
  od 15 maja do 31 października 2005r.
     
 WEZ  "Obserwujmy nasze otoczenie"
 01 marca do 30 listopada 2006r. 
     
 YIL "Klubowa świetlica naukowa"
  od 01 kwietnia do 30 listopada 2006r.
     
 VIN-A  "ASTROSTAŻE 2006"
  od 01 maja do 30 września 2006r.
     
 XSI  "Miejscowość naszych marzeń
 01 maja do 31 października 2006r. 
     
 BIR  "Klubowa świetlica naukowa"
  od 01 czerwca do 30 listopada 2006r.
     
 DUN  "Kierunek - Żywiecczyzna"
  od 20 stycznia do 30 listopada 2007r.
     
 FER  "Polaris - punkt aktywizacji młodzieżowej"   od 05 marca do 30 listopada 2007r.
     
 IST  "Kierunek - Żywieccyzna"  od 01 kwietnia do 30 września 2007r.
     
 EBR  "Śląsk na sztaludze"   od 01 maja 2007r. do 29 lutego 2008r.
     
 GOU  "Młodzieżowa stacja kosmiczna, czyli życie na orbicie"  od 01 czerwca 2007r. do 31 marca 2008r.
     
 JOU  "Czwarty wymiar książki"  od 04 luty do 30 listopada 2008r.
     
 KYT  "Czwarty wymiar książki"
  od 03 marca do 30 listopada 2008r.
     
 NEP  "O.M. Venatore Astrum"
  od 01 lipca 2008r. do 31 grudnia 2008r.
     
 LAN  "Czwarty wymiar książki"
  od 01 lipca 2008r. do 28 lutego 2009r.
     
 MOR  "Międzynarodowy moduł"
  od 01 lipca 2008r. do 28 lutego 2009r.
     
 ORW  "Książkowe abecadło"
  od 01 września 2008r. do 28 lutego 2009r.
     
 PRI  "Wszechświat na wsi"
  od 01 października 2008r. do 31 października 2009r.
     
 RIE  "Ciemne niebo 2009"
  od 01 lutego 2009r. do 30 listopada 2009r.
     
 SVO  "Międzynarodowy Rok Astronomii 2009"
 od 02 marca 2009 do 30 listopada 2009 roku
     
 VSE  "Badawczo-rozwojowe centrum aktywizacji społecznej"  od 22 lutego 2010 do 30 listopada 2010 roku
     
 IND "Sol omnia regit 2011"
  od 01 maja 2011 do 30 listopada 2011 roku
     
 LYN  "Warsztaty popularno-naukowe 2012"  od 01 marca 2012 do 30 listopada 2012 roku
     
 MEN "Kosmos możliwości - szkolenia i zajęcia aktywizujące z zakresu astronomii i nauk ścisłych dla mieszkańców obszaru LGD Fundacja "Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy""
  od kwietnia 2012 do 31 lipca 2013 roku
     
 NOR1  "12. Sympozjum na rzecz ochrony ciemnego nieba"
  od 2011 roku do 30 września 2012 roku
     
 NOR2  "Program Ciemne Niebo 2012 – doposażenie zaplecza dydaktycznego”  od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku
     
 OPH  “YSS 2013”  od 01 marca 2013 do 30 listopada 2013r.

 

 

 

Jeśli chcesz zrealizować z nami swój projekt - Zgłoś się! 

 


 

Co na niebie w 2020r.


Astroprocent.pl

 
  Astroprocent

Zdobądź działkę...

Wesprzyj nas!

Partnerzy

 
 
 
 
 
 
  

 

 
 


 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 Stowarzyszenie POLARIS - OPP (C) * Sopotnia Wielka 174, 34-340 Jeleśnia * Tel. 33 863-46-93 * nr KRS: 0000076686
Konto bankowe: Millennium Bank S.A. - 02 1160 2202 0000 0000 2853 5258