Aktualne projekty


Projekt:
"Dark Sky Community"
 

Dane z Sopotni Wielkiej.

Niebo w Sopotni Wielkiej

 

 Obraz na żywo z kamery all-sky

Warto wiedzieć

Członkowie Stowarzyszenia POLARIS - OPP otrzymują zwrot kosztów podróży publicznymi środkami transportu oraz ubezpieczenie NNW w trakcie działań wolontarystycznych.Władze stowarzyszenia Drukuj Email

Podstrona zawiera aktualne informacje na temat składu osobowego władz stowarzyszenia począwszy od Zarządu, poprzez Komisję Inspekcyjną, a na Walnym Zebraniu kończąc, które zgodnie ze Statutem stanowi najwyższą władzę w stowarzyszeniu. Korespondencję do ww. organów należy kierować na podane poniżej dane teleadresowe, z zaznaczeniem do kogo ma być skierowana przesłana wiadomość. Stowarzyszenie nie udostępnia prywatnych adresów e-mail i innych danych osób wchodzących w skład poszczególnych organów, chyba że adresat bezpośrednio wyrazi na to zgodę.

 

Walne Zebranie członków POLARIS-OPP liczy obecnie:

  • 25 osób uprawnionych do głosowania.

Jako najwyższa władza w stowarzyszeniu zbiera się w trybie zwyczajnym, sprawozdawczym raz na rok i nie później niż 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego tj. 30 czerwca. Standardowo jest to przełom kwiecień - maj każdego roku. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbywa się raz na 4 lata w związku z upływem kadencji organów zarządzania i kontroli. Wnioski pisemne lub ustne do rozpatrzenia przez Walne Zebranie, przedkładane są do dowolnego przedstawiciela Zarządu bądź bezpośrednio podczas jego trwania.

 

 

Obecny Zarząd Stowarzyszenia POLARIS – OPP składa się z następujących osób:

  •  Prezes Zarządu - Piotr Nawalkowski
  •  Wiceprezes Zarządu - Michał Goraus
  •  Sekretarz Zarządu - Krzysztof Dwornik

Organ zarządzania zbiera się raz na kwartał podejmując decyzje o bieżącej działalności stowarzyszenia. Wnioski wymagające rozpatrzenia na forum zebrania Zarządu można składać do dowolnego przedstawiciela tego organu lub kierować na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

W skład Komisji Inspekcyjnej POLARIS-OPP wchodzą obecnie:

  • Przewodnicząca Komisji Inspekcyjnej - Dorota Niestrój
  • Członek Komisji Inspekcyjnej - Wojciech Noga

Komisja Inspekcyjna zbiera się raz do roku lub częściej wykonując jednocześnie procedury kontrolne Stowarzyszenia. Korespondencje papierową należy kierować na adres siedziby Stowarzyszenia w zamkniętych kopertach z adnotacją do Przewodniczącej Komisji Inspekcyjnej lub na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Działania z 2020 roku


Filmowe podsumowanie 2020r.
 

Astroprocent.pl

 
  Astroprocent

Wesprzyj nas!

Partnerzy

 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

 
 


 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 Stowarzyszenie POLARIS - OPP (C) * Sopotnia Wielka 174, 34-340 Jeleśnia * Tel. 33 863-46-93 * nr KRS: 0000076686
Konto bankowe: Millennium Bank S.A. - 02 1160 2202 0000 0000 2853 5258